Skip to content

Com a conseqüència de les oscil·lacions del mercat immobiliari no és desconeguda, per ser massa habitual, la situació en què un comprador adquireix un bé immoble en una situació coneguda comúment com a “bombolla immobiliària”, on el comprador, quan es converteix posteriorment en venedor, ven per sota del preu de l’anterior adquisició.

A efectes de pagament de plusvàlua municipal, sembla clar i evident que en aquestes situacions no hauria de devengar-se dit impost davant de l’absència de benefici, però aquesta claredat i evidència sempre decauen davant d’un afany recaptatori de l’Administració.

La Sentència del Tribunal Constitucional de 11 de maig de 2017 va anul·lar determinats preceptes d’aquest impost però eliminant possibles efectes respecte a les liquidacions fermes i consentides, argumentant que no existia cauce revisori d’ofici, en aplicació de la Llei General Tributària i així es va plasmar en el Reial Decret de 8 de novembre de 2021, que adaptava la Llei Reguladora de Hisendes Locals a aquesta Sentència. No obstant això, aquest incomprensible criteri ha estat modificat per la Sentència del Tribunal Suprem de 28 de febrer 2024 en entendre que, si determinats preceptes que regulaven l’impost de plusvàlua han estat declarats inconstitucionals, resulta planer que tots els actes realitzats per la seva aplicació són nuls i per tant permeten i precisen la seva revisió d’ofici.

Així doncs i en definitiva, s’ha obert la porta a revisar les liquidacions de la plusvàlua anteriors a l’entrada en vigor del Reial Decret de 8 de novembre de 2021, ja sigui d’ofici, ja sigui instància de l’interessat, en els supòsits de vendes a pèrdues.

T’ajudem? a Tortajada Advocats som experts en gestionar casos com el teu. Contacta amb nosaltres per un assesorament personalitzat. 

Back To Top