Skip to content

Són moltes les ocasions en què una empresa és viable però no ho sembla pels passius que arrossega de tot tipus: financers, laborals, maquinària obsoleta, unitats que resten al conjunt… entre altres. No obstant això, a Espanya aquest procés de sanejament empresarial no existeix, ja que és molt car i ningú finança aquest procés: no hi ha noves finançacions bancàries per guanyar temps i fer neteja, els costos de tancar unitats de negoci que són una càrrega són altíssims, ningú finança la reposició de maquinària, problemes de tot tipus amb l’amortització de llocs de treball que no són necessaris i així, suma i segueix.

Això porta gairebé sempre al tancament empresarial i en algunes ocasions amb responsabilitat per a l’administrador.

No obstant això, existeix una eina per poder seguir amb l’empresa de forma sana, alliberant-se d’allò que és el motiu del seu futur tancament. Aquest concepte s’anomena “Venda d’Unitat Productiva” dins d’un concurs de creditors que obliga els creditors de tot tipus a acceptar el que aprova el jutge sense costos (eliminació gratuïta) per a l’empresa que es compra.

Vendre sense responsabilitats per sobreviure, una nova oportunitat per a l’administrador.

El preu que es pagui per la venda anirà a parar, fins on arribi, als creditors de l’empresa venuda, que ja no existiran per al comprador. Al final del procés, el comprador tindrà una empresa sana i lliure d’obligacions innecessàries.

Qui pot ser comprador? Amb algunes excepcions, qualsevol persona física o societat.

Què s’entén per unitat productiva?

Es considera com a unitat productiva un conjunt de mitjans humans, materials i immaterials organitzats per tal que pugui exercir-se una activitat econòmica de forma independent. No són mitjans o béns aïllats sense connexió ni adscrits a una activitat productiva.

Aquesta unitat organitzada té les següents característiques:

 • Pot pertànyer tant a una persona jurídica com a un particular o un autònom.
 • Pot estar en actiu, com a negoci, o actualment parada, si té possibilitat de funcionar per si mateixa. No és precís que sigui en aquell moment rendible.
 • Si està vinculada a altres centres o establiments de l’empresa, ha de ser susceptible de funcionar de manera independent.
 • Pot ser un centre de desenvolupament d’una activitat principal a l’empresa o d’una accessòria.
 • Disposa d’actius i recursos de diversos tipus, però és una unitat global d’activitat, no un simple conjunt d’elements aïllats.

Regulació de la transmissió d’unitats productives en la normativa concursal

La normativa concursal contempla aspectes diversos de l’alienació d’unitats productives.

Entre altres:

 • Moments en què pot plantejar-se.
 • Qui pot proposar-la i qui ha d’aprovar-la.
 • Quins efectes pot tenir sobre el deutor, els creditors o els treballadors.
 • Com pot afectar en general els deutes i contractes pendents o a supòsits especials: crèdits amb garanties, deutes amb administracions públiques o altres drets de cobrament privilegiats…
 • Com ha de tramitar-se i quina informació caldrà aportar per presentar l’oferta o en informes posteriors.
 • Quins criteris d’elecció i adjudicació a un comprador poden o han de seguir-se.

T’ajudem? A Tortajada Advocats som experts en gestionar casos com el teu. Contacta amb nosaltres per a un assessorament personalitzat.

Back To Top